Åtvidabergs kommun

Kampanj för att minska avfallet

Åtvidabergs Rehållning AB deltar i en kampanj inom EU för att försöka få medborgare att ändra sitt konsumtionsmönster och på så sätt även minska mängden avfall. Ett tips är att inför den stundande julhelgen i stället för prylar ge bort tjänster, som till exempel snöskottning, städhjälp, helgutflykt, teaterbesök eller andra upplevelser.

- Genom att utnyttja resurserna effektivt, konsumera på ett annat sätt och förlänga produkternas användningstid kan mängden avfall minskas. Det i sin tur gör att vi får ett renare hav, bättre luft, grönare skogar och en bättre miljö för allt levande, säger bolagets miljöingenjör Göran Börkén. Även återanvändning är ett viktigt steg mot avfallsminimering.
 
Dessutom kan man spara pengar. Dels för egen del men även för alla som bor i kommunen. Minskar mängden avfall blir kostnaderna för att ta hand om och behandla avfallet mindre.
 
Att minska avfallet får inte förväxlas med sopsortering, eftersom sopsortering inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Sopsortering leder till miljöförbättringar eftersom mer avfall kan återvinnas, men minskar inte mängden avfall som uppkommer.
 
Göran Börkén berättar att det på biblioteket kommer att finnas speciella presentkort att hämta där man kan fylla i någon form tjänst att ge bort i julklapp i stället för prylar.
 
Här kan du läsa mer och få fler tips om hur man kan bidra till att minska sitt avfall, till exempel genom att bara köpa det man behöver, köpa upplevelser i stället, reparera, undvika att slänga mat, dela, låna och byta saker eller ge bort det man inte behöver.
 
Avfallskampanjen pågår 20-28 november och syftet är att öka medvetenheten kring avfall och att visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten.
Kampanjen är en del i det treåriga EU-projektet "Europa minskar avfallet".
Mer information finns på www.minskaavfallet.se
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-11-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se