Åtvidabergs kommun

Jubileumsåret firades in

Många människor samlades vid gamla torget igår för att fira in jubileumåret 2013. Erik av Pommern gick i spetsen för fackeltåget och lämnade över privilegiebrevet till framtiden.

Trots regnet så hade många människor samlats vid gamla torget för att se och höra kulturskolans elever sjunga, klassisk musik spelas av brassensemblen Bleckverket, Åtvdiabergs drillflickor visa upp sina talanger och få uppleva en eld- och dansshow med gruppen Pyromaniart.

Erik av Pommern anlände med facktåg till gamla torget där han talade till medborgarna och lämnade över privilegiebrevet från 1413 till framtiden och kommunfullmäktiges ordförande Hans Andersson, som sedan höll nyårstal till folket och invigde jubileumsfirandet 2013.

Det bjöds även på glögg och de fina isskulpturerna som gjorts tidigare i veckan stod uppställda vid scenen så att alla kunde beskåda dem.

Firande vid gamla torget i Åtvidaberg

Fackeltåget anländer

Erik av Pommern anländer

Erik av Pommern läser upp privilegiebrevet från 1413

Erik av Pommern lämnar över brevet till framtiden och kommunfullmäktiges ordförande, Hans Andersson

Isskulpturer

Kulturskolans elever under ledning av Karin Andersson

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se