Åtvidabergs kommun

Invigning av bron lockade många

Uppslutningen var stor när omstigningsplatsen och nya, röda, bron över riksväg 35 invigdes i idag. Musikkåren spelade, invigningstal hölls av de fyra samverkansparterna och kanonsalut avfyrades när bandet klipptes och bron förklarades invigd.

Hans Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, klippper bandet

Nu är den klar, omstigningsplatsen och bron över riksväg 35, som började byggas i mars 2012. Hållplatsen och bron är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Den nya bron är också en viktig del för entrén till Åtvidaberg norrifrån, då den ger ett trevligt intryck för de resande.

Kommunfullmäktiges ordförande, Hans Andersson, invigningstalade

liksom Peter Linnskog, samordnande samhällsplanerare, Trafikverket region öst

Många passade på att gå på bron efter invigningen

Glada deltagare i projketet, från vänster: Hans Andersson, Åtvidabergs kommun, Per Karlberg, Svevia, Jonas Danielsson, Thomas Holmlund och Peter Linnskog, Trafikverket, Stefan Dahlskog, Östsam samt Lars Flintzberg, Östgötatrafiken.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-06-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se