Åtvidabergs kommun

Internationellt möte om ungdomsarbetslöshet

Denna veckan samlas ett 50-tal deltagare i Östergötland från sex länder i Europa för att diskutera Europas gemensamma utmaning med hög ungdomsarbetslöshet. I morgon, den 4 juni, besöker man Åtvidaberg och Facetten för att lyssna till hur man jobbar med ungt entreprenörskap.

Mötet är en del i EU-projektet Emplo Youth som syftar till att utbyta erfarenheter kring hur regioner och kommuner i Europa arbetar med att tackla den stigande ungdomsarbetslösheten.

Åtvidabert en av sex östgötakommuner som deltar
Regionförbundet Östsam leder projektet Emplo Youth som finansieras av EU-programmet "Ett Europa för medborgarna". Sex kommuner i länet, Åtvidaberg, Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Söderköping har deltagit i projektet tillsammans med sex utländska regioner och städer i Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Lettland och Kroatien. Inom projektet har deltagarna fått möjlighet att ta del av goda exempel från andra delar av Europa samt ökat kunskapen om de initiativ som tas på EU-nivå.

Deltagarna från Östergötland har bland annat fått ta del av det tyska systemet med ytrkseutbildningar och lärlingsplatser och samverkan mellan skola/näringsliv. I Italien har man tagit del av det italienska systemet med sociala kooperativ för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. I Lettland har fokus varit de utmaningar som en landsbygdskommun har när det gäller att skapa arbetstillfällen.

- Det är värdefullt med en omvärldsbevakning och få ta del av andra länders exempel vad man är bra på. Vi är stolta över att få visa upp vad vi är bra på, till exempel ungt företagande, säger Jennie Rothman, utredare vid Åtvidabergs kommun, som har varit kommunens representant i projektet. Hon fortsätter:
- Det är också viktigt att knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden, både internationellt och mellan oss kommuner som är med i projektet. 

Ungt entreprenörskap i Åtvidaberg
I morgon kommer deltagarna till Åtvidaberg för att lyssna till Kerstin Ahlgren, rektor på Facetten, som kommer berätta om ungt entreprenörskap som både grundskolan och gymnasieskolan i Åtvidaberg har jobbat med länge.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se