Åtvidabergs kommun

Inställt kommunfullmäktige den 30 september

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2015 ställs in. Detta på grund av att sammanträdet inte har utlysts i laga ordning.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång onsdagen den 28 oktober.

Enligt kommunallagen ska fullmäktiges sammanträde annonseras i ortspressen. På grund av den mänskliga faktorn har annonser inför fullmäktiges sammanträde den 30 september inte införts i Corren och Norrköpings Tidningar. Det innebär att sammanträdet inte har utlysts i laga ordning.

Fullmäktiges ordförande Lennart Haraldsson har efter samråd med fullmäktiges första och andre vice ordförande därför beslutat att ställa in fullmäktiges sammanträde i september.


Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-09-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se