Åtvidabergs kommun

Inspirationsdag i MI gav nya tips och insikter

Personal inom individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten och socialpsykiatrin har haft en inspirationsdag i MI, motiverande intervju. Syftet med MI är att personalen på ett bra sätt ska kunna bemöta klienter och brukare under ett samtal så att klienten själv känner sig motiverad till att genomföra en positiv förändring i livet.

Det råder koncentration och nyfinkenhet bland personalen när Carina Bång, beteendevetare och utbildare i MI, berättar och ger råd

MI är ett förhållningssätt i mötet med klienten/brukaren som handlar om empati, motivation och förändring. Det är klienten/brukaren som är i fokus.

Kommunens verksamheter inom individ- och familjeomsorg (IFO), arbetsmarknadsenheten (AME) och socialpsykiatrin jobbar sedan flera år tillbaka efter MI, motiverande intervju. De tre verksamhetsområdena har var sin kamratstödjare som är utbildad inom MI, och som i sin tur leder övningar med personal inom respektive verksamhet. Kamratstödjarna utvärderar sedan övningarna och byter erfarenheter med varandra.

Inspirationsdag
För att både repetera kunskap, lära sig nytt och genomföra övningar så arrangerades en inspirationsdag i MI för personalen där Carina Bång, beteendevetare och utbildare i MI, var inbjuden föreläsare och övningsledare. 

-Att öva ofta är viktigt för att bli bra på MI. Genom övningen får jag själv som samtalspartner en tankeställare hur jag bemöter personen framför mig, och se hur jag kan utveckla samtalet genom att ställa frågor på ett bättre sätt som får klienten att växa och själv känna sig motiverad till att genomföra en positiv förändring i livet, säger Jessica Björk, socialsekreterare IFO och kamratstödjare.

Hur märker du att du har lyckats i samtalet med klienten?
-Framför allt är det att klienten börjar prata mer själv och för ett resonemang om sin egen situation och hur han eller hon själv kan förändra den.

Det första bemötandet med en klient är avgörande för om personen ska komma tillbaka eller inte. Därför lades stor vikt vid gruppövningar under inspirationsdagen där personalen turades om att öva i rollen som samtalsledare och klient eller brukare.

Vad tar du med dig från den här dagen att använda i jobbet?
-Mer kunskap, erfarenhet och inspiration och även nya tips på övningar att använda i verksamheten har jag fått med mig, säger Lena Munter, ungdomspedagog på AME och kamratstödjare.

Kamratstödjarna Lena Munter, ungdomspedagog AME och Jessica Björk, socialsektreterare IFO arrangerade inspirationsdagen i MI. Saknas på bilden gör tredje kamratstödjaren Maria Björk, gruppledare Socialpsykiatrin.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se