Åtvidabergs kommun

Inriktningsbeslut taget om grundskolans organisering och lokalisering

Vid kommunstyrelsens möte i onsdags togs ett inriktningsbeslut som innebär att årskurserna F-3 kommer att placeras på Centralskolan och årskurserna 4-9 på Alléskolan, samt att elever i årskurs 6 som är bosatta i Grebo och Björsäter närområden kommer placeras på respektive skola på hemorten. Beslut tas i kommunfullmäktige den 30 januari under förutsättning att det inte blir någon folkomröstning.

Kommunstyrelsen gav i oktober 2012 kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att minska antalet grundskoleenheter inom centralorten från tre till två och att utarbeta förslag till finansiering och lokalisering av en ny förskola på Långbrottsområdet.

Slutrapporten presenterades vid ett extra planerings- och ekonomiutskott den 3 januari, dit alla politiska partier var inbjudna, och i onsdags presenterades skolutredningen vid kommunstyrelsens möte.

Folkomröstning
Under hösten skedde även en namninsamling i samhället med begäran om folkomröstning för att behålla grundskoleverksamheten på Långbrottsområdet. Namnunderskrifterna överlämnades till kommunfullmäktiges ordförande i december 2012.
958 stycken namnunderskrifter har godkänts av kansliavdelningen, som har granskat samtliga underskrifter utifrån de kriterier som anges i kommunallagen. För att frågan om kommunal folkomröstning ska väckas krävs 905 godkända namnunderskrifter. Beslut om folkomröstning ska ske eller inte, tas i kommunfullmäktige den 30 januari.

Förslag till beslut
Om det inte blir någon folkomröstning så kommer kommunfullmäktige föreslås besluta att ge uppdrag till förvaltningsorganisationen att:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs F-3 på enheten Centralskolan

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs 4-9 på enheten Alléskolan

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Grebo- och Björsäter skola för elever i årskurs F-6

  • Grundsärskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på Alléskolan.

  • Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar avseende trafiklösningar och utemiljö för skolbarnen.

  • Fastighetsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar främst avseende byggnader på Centralskolan och Alléskolan.

  • Fastighetsförvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med extern aktör uppföra en förskola och iordningställa en pedagogisk utemiljö för verksamheten i enlighet med förslaget. I förskolan ska möjlighet till egen kosthållning finnas. Den externa aktören står för finansiering av investering och kommunen ska ha möjlighet att köpa fastigheten.

Slutrapport av skolutredningenPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se