Åtvidabergs kommun

Inriktningsbeslut om kostverksamhet i kommunal regi

Planerings- och ekonomiutskottet beslutade idag föreslå att Åtvidabergs kommun tar tillbaka kostverksamheten från extern leverantör när avtalet går ut i juni 2017, och i stället driver verkamheten i egen regi.

Kommunledningen har haft i uppdrag under vintern att genomföra en utredning för att se vilka förutsättningar och konsekvenser som finns för att driva måltidsverksamhet i egen regi, innan man går vidare med förutsättningar och villkor inför en ny upphandling av måltidsförsörjningen. Kommunen har idag avtal med Sodexo AB om måltidsservice till vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och tbildningsförvaltningen, ett avtal som går ut den 30 juni 2017.

-Vid en upphandling är vi låsta under en längre tid, därför föredrar vi att driva kostverksamheten i egen regi. Vi vill ha större möjlighet att kunna påverka valet av råvaror, hur maten tillverkas och hur miljön är där maten serveras. Vi kommer också att anta en ny kostpolicy under hösten där vi vill öka andelen närproducerad mat, säger kommunens kommunalråd Elisabet Edlund och Mira Wedenberg.

Idag saknas specialistkunskap inom den egna organisationen som har övergripande helhetssyn, ansvar och sakkunskap avseende måltidsservicen. Kommunen anser att en samordnad måltidsorganisation behövs som leds av en kostchef och att den kommunala kompetensen kommer att öka i egen regi.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-05-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se