Åtvidabergs kommun

Inget fel på dricksvattnet i Åtvidaberg

Felaktig information har gått ut via Östnytt den 29 mars där det påstods att dricksvattnet i Åtvidaberg kan vara farligt att dricka. Detta är fel. De fakta som Östnytt baserar sitt inslag på är från 2008 då Livsmedelsverket anmärkte på att miljökontoret saknade verksamhetsplan för sin tillsyn. Den anmärkningen avsåg alltså inte vattnets kvalitet. Anmärkningen som kommunen fick 2008 är sedan länge åtgärdad.

Ni har kanske sett eller hört talas om inslaget angående vattenkvaliteten i Åtvidaberg i torsdagens Östnytt och blivit oroliga. Där sades det att det kan vara "direkt farligt" att dricka det kommunala vattnet. Både miljökontoret och Åtvidabergs Vatten har fått in några samtal kring detta efter inslaget.
 
Fyra år gamla uppgifter
- Det Östnytt grundar sitt inslag på är en sammanställning av revisioner som Livsmedelsverket gjort hos kommuner åren 2007-2010. Livsmedelsverket var här år 2008. Då fick kommunen en allvarlig avvikelse då miljökontoret saknade verksamhetsplan för sin tillsyn.Avvikelsen avsåg alltså inte vattnets kvalitet eller att det inte bedrevs tillsyn på vattenverken, säger Per Linnér, miljöchef i Åtvidabergs kommun. Avvikelsen för fyra år sedan gällde alltså enbart själva verksamhetsplanen och det är åtgärdat sedan tre år tillbaka. Både verksamhets- och tillsynsplaner finns.
- Det anses med andra ord inte finnas någon risk med vattnet och hela inslaget grundas som sagt på uppgifter om hur själva drickvattenkontrollen var år 2008, säger Per Linnér
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-04-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se