Åtvidabergs kommun

Informationsträff om barnskötarutbildning

I januari 2018 startar kommunen en utbildning till barnskötare. Utbildningen är på två terminer och genomförs som lärlingsutbildning. En informationsträff för dig som är intresserad hålls måndagen den 16 oktober klockan 17.00 på Bildningscentrum Facetten.

Utbildningen startar den 9 januari 2018. Det är en utbildning som genomförs som lärlingsutbildning. Det innebär att minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där den studerande har arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den studerande handleds av en handledare på arbetsplatsen. Utbildningens lärare ansvarar för de skolförlagda delarna av utbildningen samt har regelbunden kontakt med praktikplatsen och ansvarar för kursernas innehåll och sätter betyg på kurserna.

Efter avslutad utbildning kan den studerande som klarat utbildningens kurser söka arbete som barnskötare i Åtvidabergs kommun. Yrkesutbildningen är även lämplig för dig som vill söka arbete som elevassistent, men den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen görs främst inom förskolan.

Utbildningen innehåller kurser från barn- och fritidsprogrammet och är 1100 p.

Följande kurser ingår:

  • Hälsopedagogik, 100p
  • Kommunikation, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Specialpedagogik 1, 100p

Välkommen på informationsträffen den 16 oktober så får du veta mer!

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-10-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se