Åtvidabergs kommun

Informationsmöte med ägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB hölls igår

Åtvidabergs kommun presenterade igår för aktieägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB ett förslag till framtida lösning om att bli ensam ägare till bolaget för att säkerställa anläggningens funktion och värde och även minimera kostnaderna. Kommunen är beredd att som ensam ägare ta ett långsiktigt ansvar, utöka sitt borgensåtagande och anpassa hyran av Kopparvallen efter serienivå. De större aktieägarna ställde sig positiva till förslaget.

Bakgrunden till gårdagens ägarmöte är att konstgräset på Kopparvallen inte är godkänd för spel varken i Allsvenskan eller Superettan. Det finns därför ett akut behov av att byta konstgräset, men Kopparvallen i Åtvidaberg AB har inte ekonomisk möjlighet att göra detta. Bolagets likviditet kan förbättras genom antingen ägartillskott eller utökad kommunal borgen. Åtvidabergs FF, som är en av de större ägarna, har inte möjlighet att skjuta till mer pengar. Kommunen äger cirka 45 procent av aktierna i bolaget och står i borgen för huvuddelen av bolagets lån på 30 miljoner kronor. Det råder en obalans mellan kommunens risk och möjlighet till påverkan. Som en av flera ägare i Kopparvallen AB står kommunen via borgen för den största risken samtidigt som aktieinnehållet bara är 45 procent, kommunen är alltså inte majoritetsägare.

Mot bakgrund av att Kopparvallen AB inte har pengar för att byta konstgräset och den obalans som råder när det gäller kommunens ekonomiska risk och möjlighet till påverkan är alltså kommunens förslag att bli ensam ägare till Kopparvallen i Åtvidaberg AB. Som ensam ägare tar kommunen ett långsiktigt ansvar för Kopparvallen och kan utöka sitt borgensåtagande så att mattan kan bytas.

Kommunens förslag ska ses som ett paket och förutsätter att aktieägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB överlåter sina aktier till kommunen. Förutom ÅFF och Åtvidabergs kommun så är övriga aktieägare en stiftelse, företag och privatpersoner.

Kommunens förslag som presenterades är i huvuddrag:

  • Kommunalt borgensåtagande för nytt konstgräs, som är en förutsättning för fortsatt elitspel i Åtvidaberg
    .
  • Kommunen är beredd att som ensam ägare ta långsiktigt ansvar avseende investeringar, drift och underhåll av Kopparvallen.
     
  • Kommunen betalar anläggningsbidrag till ÅFF för hyra av Kopparvallen, som anpassas efter serienivå. För spel i till exempel Superettan blir hyran lägre än i Allsvenskan då serienivån även påverkar ÅFF:s inkomster.  

Positiva signaler
Förslaget presenterades igår kväll vid ett informationsmöte med ägare i Kopparvallen i Åtvidaberg AB där bakgrund, nuläge och förslag till åtgärd gicks igenom. På mötet var drygt 85 procent av aktierna representerade och därtill hade motsvarande 4 procent skickat med positiva signaler rörande kommunens förslag. Under mötet uttryckte Åtvidabergs FF sig positiva till förslaget vilket även flera andra större aktieägare i bolaget gjorde.  

Praktisk hantering
Aktieägare som inte hade möjlighet att närvara vid mötet kan vid behov vända sig till kommunchef Robert Bredberg och ekonomichef Stefan Nilsson för frågor och mer information, 0120-830 00.

För att registrera ägarbyte för aktierna önskar kommunen att aktieägarna kontaktar Solek Ekonomikonsult, Torggatan 1, Åtvidaberg. Kontaktperson hos Solek är Lindha Karlsson, 0120-137 41.
Eftersom kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan är det viktigt att detta görs senast den 22 mars 2016.

Tidigare information på hemsidan om kommunens förslag

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se