Åtvidabergs kommun

Information simhallen

Kommunen har under hösten fått en förfrågan från Medley om att ge ett bidrag på initialt 4,5-4,9 miljoner kronor för att öppna simhallen i Åtvidaberg igen. Närmare 5 miljoner är mycket pengar i en sedan tidigare ansträngd ekonomi. Kommunens uppdrag och fokus är att kunna erbjuda så bra samhällsservice som möjligt där det absolut viktigaste är att bedriva barnomsorg, skola och äldreomsorg med god kvalitet.

Ekonomiskt ansvar
Det är inte annorlunda för en kommun än för en enskild individ när behoven och önskemålen är större än resurserna, man måste gå igenom sin budget och göra tuffa och ibland obekväma prioriteringar.
- Det är inte alltid de kortsiktigt populära eller bekväma beslut som måste tas för att vara långsiktigt ansvarsfull. Det är viktigt att ha god ekonomisk hushållning och tänka på helheten i varje fråga. Jag har svårt att se hur kommuner av Åtvidabergs storlek i framtiden ska kunna erbjuda en lokal simhall utan att det ekonomiskt kommer ställas mot kvaliteten i övriga kärnverksamheter eller bidra till att helt ta bort bidrag till kultur, kulturskola och  föreningsverksamheter, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S).

Behoven större än resurserna
För kommunens del, precis som i övriga riket, ökar behoven och kraven inom kärnverksamheterna vård- och omsorg samt barnomsorg/skola/utbildning i snabbare takt än skatteintäkterna. En kommun måste hela tiden anpassa sig, så vid varje budgetarbete måste nya prioriteringar göras. För Åtvidabergs kommun är närmare 5 miljoner i driftbidrag årligen till simhallen mycket pengar och skulle onekligen påverka kärnverksamheterna negativt.
- Det är tveklöst så att det, när frågan nu åter aktualiserats, finns ett engagemang kring simhallsfrågan, men man måste då vara medveten om att 4,5-5 miljoner kronor innebär fritt översatt att 12-15 tjänster skulle behöva tas bort i en redan slimmad kommunal organisation med ansträngd ekonomi. Det är inte ansvarsfullt när vi samtidigt ser ökade behov inom barnomsorg och äldreomsorgen och ökade krav inom skola och utbildning, säger kommunchef Andreas Capilla.

Simundervisning skolelever
När det gäller simundervisningen så följer skolan i Åtvidaberg det statliga uppdraget och testar av elevernas simkunnighet i årskurs 3, 6 och 9. Det görs i Linköpings simhall. De elever som inte klarar av simproven enligt kursplanen för idrott och hälsa får extra simträning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-10-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se