Åtvidabergs kommun

Information om verksamhetsövergång gällande LSS

Den 1 maj skulle Olivia Omsorg ta över driften av kommunens LSS-verksamheter. Men Olivia Omsorgs tillstånd för att driva verksamhet inom LSS hinner inte bli klart i tid på grund av långa handläggningstider hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Kommunen tar därför över driften tillfälligt från den 1 maj i avvaktan på att Olivia Omsorg får tillståndet godkänt.

När en ny utförare av verksamhet enligt LSS ska ta över en verksamhet krävs att de får tillstånd från ansvarig myndighet, IVO. Olivia Omsorg ansökte om tillstånd i januari när avtalet tecknades med Åtvidabergs kommun, men på grund av utdragna handläggningstider hos IVO så hinner inte tillståndet blir klart i tid till den 1 maj när övertagandet är tänkt att ske. Kommunen tar därför tillfälligt över driften. De verksamheter som omfattas är Slevringevägen, Bruksgatan, Metallvägen, Rävlyan och daglig verksamhet.

-Personal, brukare, anhöriga och gode män är informerade. För oss är det viktigt att alla involverade i övergången ska känna sig trygga i den här situationen och vi ska göra verksamhetsövergången så bra som möjligt på den korta tid vi har, säger Linda Ljungqvist, socialchef i Åtvidabergs kommun.

När tillståndet väntas bli godkänt är i dagsläget inte klart.


Fakta
LSS betyder lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer om LSS

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-04-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se