Åtvidabergs kommun

Information om schaktning av bredband

I oktober kommer schaktning av bredband att påbörjas mellan Åtvidabergs tätort och Linköpings kommungräns. Arbetet som pågår till augusti 2010 kan innebära vissa olägenheter för de fastighetsägare som bor utmed vägarna där schaktning kommer att göras.

Från och med oktober 2009 till augusti 2010 kommer schaktningsarbeten att utföras utmed länsvägarna 741 och 764 till Björsäter, väg 748 förbi norra och södra Värna, utmed länsvägarna 700 och 704 till Grebo och längs riksväg 35 till Åtvidabergs tätort.

Arbetet kan föra med sig vissa olägenheter för fastighetsägare utmed sträckorna när man passerar tomter och infarter. I de fall det blir aktuellt kommer entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Entreprenören återställer schaktad mark i befintligt skick efter utfört arbete.

Inom Björsäter, Grebo och Åtvidabergs samhällen kommer områdesnät att byggas eller grävas utmed kommunala gator. Information kommer att skickas ut till berörda fastighets- och villaägare. I vissa fall kommer även schaktning att göras på privat mark. Vid de tillfällena kommer kommunen att kontakta de fastighetsägare som berörs. Vid speciella tillfällen kan det krävas ett avtal mellan kommun och markägare. Vid de tillfällena utgår en ersättning.

Serviceslang och kopplingsbrunnar kommer att placeras utmed schakten så att anslutning av kunder och fastigheter kan ske längre fram.

När förbindelsen är klar kommer boende utmed sträckorna i Åtvidabergs kommun få möjlighet att ansluta sig till kommunens bredbandsnät enligt det så kallade Byalagskonceptet. Förutsättningarna för detta är inte klart ännu men projektering påbörjas under 2010. Information och intresseförfrågningar om möjliga anslutningar kommer att skickas ut i samband med detta.

Vid frågor om detaljer i projektet är du välkommen att kontakta:
Alberto Necovski, IT-chef
mobil: 0705-107 991

Benny Dahlqvist, projektör
mobil: 0739-864 084

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-10-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se