Åtvidabergs kommun

Information om matleverans via kommunens hemtjänst

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram en lösning för att åtgärda brister i varmhållningen av levererad mat till de brukare som har matservice via hemtjänst. Lösningen är att fortsättningsvis, fram tills ny upphandling sker, leverera kyld mat som sedan värms upp i ugn.

Vård- och omsorgsförvaltningen fick vid livsmedelskontroll från miljökontoret i januari i år anmärkning på brister i varmhållningen av levererad mat inom hemtjänsten. Det visade sig att de sista portionerna som levererades inte höll tillräckligt hög värme under hela transportsträckan. Sedan dess har förvaltningen utrett olika alternativ gällande distribution av mat inom hemtjänsten. Utgångspunkten har varit att leveranserna ska uppfylla de krav som finns inom livsmedelslagstiftningen.

Eftersom det finns flera osäkerhetsfaktorer om möjligheten att fortsätta leverera varm mat så har förvaltningen tittat på möjligheten att leverera kyld mat till brukarna. Mat som tillagas och sedan snabbt kyls ner är ur näringssynpunkt bättre än den mat som tillagas och sedan hålls varm under en längre tid. Och för äldre människor är det särskilt viktigt att maten innehåller mycket näring. Risken för att bakterier ska växt till sig är också betydligt mindre. Maten kan värmas upp i ugn eller mikrovågsugn.

Då Åtvidabergs kommun nyligen har förlängt avtalet för kost och måltider för skola och äldreomsorg fram till och med juni 2017, så kommer kyld mat därför att serveras fram tills ny, större kost- och måltidsupphandling är aktuell. Maten kommer fram till dess levereras av hemtjänsten, tillsvidare varje dag men senare i höst en gång per vecka till brukaren. De brukare som har behov av hjälp vid matsituationen eller inte kan förvara mat för en vecka kommer då att få hjälp med det från hemtjänsten.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-06-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se