Åtvidabergs kommun

Information om Långbrottsskolan

Provsvar har kommit som visar att blandningen i det spärrskikt som lades under de nya golvmattorna på Långbrottsskolan 2009 inte har härdat och därför utsöndrar ämnen i luften som normalt sett inte ska finnas där. På grund av de nya provsvaren kommer nu elever och personal att flytta ut ur Långbrottsskolan tidigare än det var tänkt.

Baracker i januari
Målsättningen är att baracker ska finnas på plats från vårterminens start i januari 2012 där skolverksamheten kommer att fortsätta under våren fram till den tänkta flytten till Facettenområdet hösten 2012.
- Fram till jullovet så får vi lösa det genom att effektivisera ventilationen ytterligare och ha fler utomhusaktiviteter, säger skolchef Karin Olanders.
 
Eventuella besvär försvinner
Enligt Bengt Stålbom, som är enhetschef på yrkesmedicin i Linköping, så kan benzylalkohol, som är det ämne som utsöndras i luften, framkalla reaktioner hos människor i form av ögon- och luftrörsbesvär, men besvären kommer att försvinna när man inte längre vistas i lokalerna där problemen finns.
 
Gamla problem åtgärdade — nya tillkommit
Kommunen har haft ett samarbete med både yrkesmedicin och Arbetsmiljöverket om hur man ska komma tillrätta med problemen.
De tidigare problemen med golven som fanns i början av 2000-talet och som bland annat yttrade sig i att det luktade illa löstes genom att man totalsanerade skolan under sommarlovet 2009 och tog bort limmet under mattorna, som då var orsaken. Dessutom sanerades källaren och ventilationskanaler rensades. Luftprover som togs efter den utförda saneringen visade inget konstigt. Fukt, mögel och andra ämnen var borta överallt men då flera av personalen återigen började känna av kliande ögon och besvär från luftrören, trots sanering, så togs nya prover under 2011.
- Av de nya provsvaren framkommer att utförandet av de nya mattorna som lades 2009 är fel. Blandningen i det nya spärrskiktet under mattan är inte gjord på rätt sätt och har därför inte härdat. Det kommer heller aldrig att härda, vilket gör att det avger flyktiga ämnen, benzylalkohol, som kommer ur mattan, säger kommunens fastighetschef Gunilla Billing.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tagit beslutet att låta elever och personal flytta ut ur Långbrottsskolan tidigare än beräknat. Personal, föräldraråd och elever har redan informerats. Under dagen kommer alla föräldrar att få samma information
 
Utredningen av Facettenområdets utveckling och Långbrottsområdets utveckling pågår under tiden. Det är inga politiska beslut tagna i frågan, det görs först när utredningen är klar.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-12-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se