Åtvidabergs kommun

Information om asylboende i Åtvidaberg

I förrgår fick kommunchefen i Åtvidaberg mejl från handläggare på Migrationsverket med besked om att 200 asylsökande skulle flytta in på Hotell Stallet i Åtvidaberg relativt snart. Igår fick kommunchefen veta att avtalet redan var skrivet mellan leverantören Jokarjo AB och Migrationsverket, detta trots att kommunen meddelat Migrationsverket att ett bolag inom Åtvidabergs FF redan har ett 3-årigt hyresavtal med fastighetsägaren för Hotell Stallet, Tord Önnegren. Enligt Migrationsverket kommer de första asylsökande redan idag att flytta in på Hotell Stallet.

-Det är upprörande hur Migrationsverket agerar mot svenska kommuner, säger kommunchef Andreas Capilla. Det handlar om att man fullständigt kör över hyresgästerna, ÅFF, som redan har avtal med fastighetsägaren om elevboende för fotbollsgymnasiets elever. Det handlar också om Migrationsverkets agerande mot både kommunen och de asylsökande. Utan dialog alls med kommunen innan så meddelar man bara att avtal har skrivits med leverantören Jokarjo AB och att 200 asylsökande kan komma att flytta in inom ett par dagar. Kommunen har inte haft någon som helst möjlighet att förbereda sig för detta. Det är inte heller rätt mot de asylsökande som kommer och som redan har haft det svårt. Hela tanken med att lyckas med integrationen blir fel. Det här är ett tydligt exempel på hur dåligt arbetet med integration kan fungera. De som främst drabbas är de asylsökande och Migrationsverket kommer uppenbarligen inte finnas här på plats och agera eftersom de inte bemödat sig med att besvara våra frågor.

-Vi har kallat Migrationsverket till ett möte idag tillsammans med kommunens ledning för att informera oss om läget då vi inte har fått prata med ansvariga ännu utan endast fått meddelande från deras boendesamordnare. Om de kommer eller inte vet vi inte.

Först idag på onsdagsmorgonen, två dagar efter Migrationsverkets första besked, har fastighetsägaren till Hotell Stallet, Tord Önnegren, kontaktat kommunen.

Hitta bra lösningar
Idag sätter sig kommunens ledning för att diskutera situationen och hitta bra lösningar, både för gymnasieskolans elever och deras föräldrar, men också för de asylsökande som kommer för att de ska få ett så bra mottagande som möjligt.

-När en sådan här situation uppstår utan förvarning och dialog så skapar det oro och reaktioner bland invånarna. Därför är det också viktigt att vara lyhörd för strömningar i samhället. Vi tar gärna emot flyktingar, men 200 stycken människor som på kort tid ska flytta in på en mindre ort där vi får veta det två dagar innan är svårt att hantera och försvårar integrationen avsevärt, säger Andreas Capilla. Det är viktigt att komma ihåg att kommunen och samhällets irritation på hur detta hanteras inte riktas mot de asylsökande som kommer. De ska i stället känna att de är välkomna hit.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se