Åtvidabergs kommun

Information gällande räddningstjänsten Åtvidaberg

Deltidsbrandmännen i Åtvidaberg har till Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, i en skrivelse uttryckt missnöje över sin arbetssituation och RTÖG:s ledning. Av skrivelsen framgår att brandmännen kommer att säga upp sig den 31 januari om inte de krav som ställts genomförs. Åtvidabergs kommun känner till situationen och den information som framförts. RTÖG har beredskap för särskilda händelser som denna och kommunen för dialog med RTÖG:s ledning.

Åtvidabergs kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland som förutom Åtvidaberg består av Linköping, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. RTÖG ansvarar för alla personal- och verksamhetsfrågor rörande räddningstjänsten i Åtvidaberg.

RTÖG har beredskap för att kunna hantera olyckor och särskilda händelser, hit räknas även en situation där en station skulle riskera att sakna personal.

Åtvidabergs kommun har löpande kontakt med och följer händelseutvecklingen inom RTÖG.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se