Åtvidabergs kommun

Industrimarken öster om riksväg 35 hägnas in

Resultatet av miljöundersökning av industrimarken, f d sågverksområdet, visar förekomst av ämnen som kan utgöra en risk för människor och djur att vistas i området om damm skulle virvla upp och andas in, eller om jord skulle komma in i munnen. Av säkerhetsskäl kommer därför området att hägnas in och vidare undersökningar kommer att göras.

Marken är privatägd men eftersom det finns planer att på sikt utveckla området till någon form av stadspark så beställde kommunen en miljöundersökning av området. I området låg för många år sedan ett sågverk där bland annat impregnering av virke utfördes. Därför var inte resultatet helt oväntat, men förekomst av bland annat dioxin i marken gör att vidare undersökningar behöver göras och därför hägnas området in tillsvidare. Av säkerhetsskäl kommer delar av marken innanför inhägnaden även att täckas.

- Det här området kommer att prioriteras i vårt arbete framåt och det är viktigt att få till vidare utredning och framöver även sanering, säger miljöchef Linnéa Salbark.

Dioxin har tidigare hittats i andra undersökningsområden, väster om riksväg 35, men i så små mängder att de inte utgör någon risk.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-11-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se