Åtvidabergs kommun

Idéer blir konkreta saker

Många av förslagen på jubileumsaktiviteter blir nu verklighet när programmet för 600-års jubileet börjar ta form. Extra stor satsning görs på jubileumsdagen den 4 maj, där en arbetsgrupp har tillsatts för att jobba med firandet och planeringen av aktiviteter den dagen.

Många kreativa möten pågår mellan föreningsliv, näringsliv, kommunen och andra lokala aktörer för att samverka kring 600-års firandet och göra detta till en riktig folkfest och fira med framåtanda. För de aktiviteter som planeras är tanken att de ska ge "ringar på vattnet" och ge långsiktiga avtryck i hela vår kommun även efter 2013. En god ekonomisk hushållning genomsyrar också helhetsupplägget för jubileet, vilket bland annat innebär att använda människors engagemang, vilja, kraft och kompetens för att åstadkomma goda resultat.
 
Årets höjdpunkt
Festligheterna kommer att pågå under hela nästa år med många årstidsanpassade evenemang, utställningar och aktiviteter. Det kommer finnas spännande saker för alla åldrar!
Största satsningen görs på jubileumsdagen den 4 maj. Firandet kommer främst koncentreras till två platser i Åtvidaberg, Stortorget och Bysjön, där spännande aktiviteter, uppträdanden och firande kommer att ske under hela jubileumsdagen. Så boka in den 4 maj redan nu i din kalender.
 
Nyår blir startskottet
Redan vid nyår kommer du märka att firandet börjar! Temat för nyårsfirandet är de fyra elementen vatten, eld, luft och jord. Bland annat kommer en akrobatisk eld-show att framföras, isskulpturer göras, musik spelas och du kommer möta Erik av Pommern i egen hög person. Mer information om händelserna kring nyårsfirandet kommer i slutet av året.
 
Kalender
En kalender för firandet kommer under hösten att finnas på kommunens hemsida och i Klippet. Där kommer de evenemang och aktiviteter som är bokade och klara att läggas in.  
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se