Åtvidabergs kommun

Hyran sänks i kommunala idrottshallar och fritidsanläggningar

Kommunfullmäktige väntas ta beslut vid nästa möte om att sänka taxorna för inomhuslokaler och anläggningar för fritid och idrott. Tanken är att de sänkta hyrorna ska ge möjlighet för föreningar att kunna ha mer verksamhet i lokalerna. De nya avgifterna kommer att gälla från och med den 1 april.

En översyn av lokalhyror pågår just nu inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Anledningen är att antalet timmar som föreningarna hyr för aktiviteter har minskat. För att underlätta ekonomiskt för föreningarna att få in mer verksamhet i lokalerna så har förvaltningen lagt fram ett förslag där man skiljer på hyresnivån utifrån vem som hyr och användning. Idag har Åtvidabergs kommun en enhetlig taxa vid uthyrning av idrottshallar och fritidsanläggningar. Det innebär till exempel att idrottshallarna har en taxa oavsett hyresgäst och vad lokalen används till. Enligt det nya förslaget kommer det att bli olika taxor beroende på om det är föreningar, företag eller privatpersoner som hyr och om det är träning eller matchtillfälle för föreningarna. Förslaget ger föreningarna möjlighet att kunna bredda sin verksamhet inom befintlig budget.

För kommunens del så innebär hyressänkningen inte någon merkostnad då förändringen ryms inom budgetramen. Finansiering sker genom en omfördelning inom fritidssektorn.

Under våren kommer förvaltningen även att göra en översyn av riktlinjer och bidragsregler inom fritidssektorn.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se