Åtvidabergs kommun

Hur vill du att din ort ska utvecklas i framtiden?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Åtvidabergs kommun fortgår. Nu kommer arbetsgruppen i ÖP-frågor tillsammans med elever från gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program att besöka olika orter i kommunen för att samla in tankar och idéer om hur just din ort ska utvecklas.

Första besöket är i Hannäs-Kvarnvik den 25:e oktober och genom att vara delaktig i processen så kan du vara med och påverka din egen framtid.
 
- Vi hoppas verkligen att få samtala med så många som möjligt. Det är viktigt att få veta hur invånarna själva skulle vilja att just deras ort utvecklas i framtiden, säger Raymond van der Heijden, stadsarkitekt och projektledare för ÖP som tillsammans med Madeleine Askelöf, Robert Jonsson och Mikael Henriksson ingår i kommunens arbetsgrupp i ÖP-frågor.
  - Syftet är att hitta just den platsens unika egenskaper, som vi kallar DNA-profil, och utifrån det se hur man kan utveckla respektive ort.
 
Möjlighet att påverka
Här på hemsidan kan du läsa när arbetsgruppen och ungdomarna kommer till din ort. Missa inte chansen att träffa dem och berätta vad du tycker om din bygd och vilka idéer som finns om utveckling i framtiden.

Framtidsdokument
ÖP är en vägledning för invånare, företag, politiker, tjänstemän och andra myndigheter och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas i framtiden inom kommunen. Det är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som kan visa på tänkbara förändringar i framtiden.
Ett tjugotal elever vid gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program kommer hjälpa till med att jobba fram innehållet i ÖP. Processen kommer att pågå under två år.
 
På hemsidan kan du följa arbetet med ÖP och läsa om besöken på orterna framöver.
 
Läs mer om kommunens samarbete med gymnasieskolan i arbetet med översiktsplanen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-10-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se