Åtvidabergs kommun

Hotell Stallet

Åtvidabergs kommun har efter ansökan från Hotell Stallet Åtvidaberg AB inlett en sedvanlig utredning om förutsättningar för att få nytt serveringstillstånd.


En ansökan om serveringstillstånd innebär en omfattande prövning av bolaget och dess företrädare i fråga om bland annat ekonomisk skötsamhet.

I samband med denna prövning har uppgifter framkommit att Hotell Stallets ägare tillika ägare av Hotell Stallet Åtvidaberg AB står under utredning av italienska myndigheter rörande ekonomisk misskötsamhet. Kommunens utredning avseende serveringstillståndet pågår fortfarande

.

Hotell Stallet, som varit i kommunens ägo fram till försäljningen, såldes år 2004 till bolaget TH Minea AB. Vid försäljningen kontrollerades köparen via upplysningscentralen. Kontrollen visade inte då på några oegentligheter hos det köpande bolaget T H Minea AB.

2007 ingick Åtvidabergs kommun ett avtal med Hotell Stallet om drift av simhallen. Avtalet innebär att kommunen bidrar till driften med ca 200 000 kr i månaden. Avtalet löper till och med 2012 och reglerar bland annat krav på öppettider och att kommunens utbildningsverksamhet ska ha tillgång till simhallen. Kommunen har inte sedan avtalet ingicks haft något att anmärka på driften av simhallen.

Kommunen inväntar nu yttrande från Hotell Stallets ägare om hur denne ställer sig till de uppgifter om ekonomisk misskötsamhet som kommit till kommunens kännedom.   

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-08-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se