Åtvidabergs kommun

Hög andel behöriga elever

Andelen behöriga elever som saknar betyg i behörighetsgivande ämnen i Östergötland 2010 är 11,6 procent. För Alléskolan i Åtvidaberg är andelen 6,5 procent. Det innebär att Alléskolan är en av de tio skolor i länet med störst andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.

Hans Grimsell, rektor Alléskolan

Alléskolan har under de senaste tre åren stadigt haft över 90 procent behöriga elever. Förklaringen är, enligt rektor Hans Grimsell, en medveten strategi att organisera verksamheten i mindre grupper och ett nära samarbete i arbetslaget där resurser kan fördelas, och omfördelas, efter behov. Därtill ett gott samarbetsklimat på skolan som skapar trygghet och arbetsro och därmed fokus på skolarbetet.
 
Framsteg och kreativitet belönas
Under våren har även skolan infört arbetslagssamlingar i syfte att uppmärksamma och belöna elever som lägger ner mycket arbete på sina studier och gör framsteg eller är kreativa och driftiga på olika sätt. Vid arbetslagssamlingarna, som sker en gång per termin, delas Alléskolans utmärkelse ut i form av diplom och presentkort till elevkafeterian.
 
IT-satning
Under hösten kommer Alléskolans elever också att få egna bärbara datorer för sitt skolarbete.
- Det innebär en revolution för möjligheterna att erbjuda eleverna IT-baserat stöd och därmed förbättra resultaten ytterligare, säger Hans Grimsell. Förutom möjligheterna till IT-stöd kommer IT-satsningen att utveckla pedagogiken och förbereda eleverna på ett framtida arbetsliv.

Statistik andelen behöriga elever i länet till nationellt program på gymnasieskolanPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-07-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se