Åtvidabergs kommun

Hemsjukvårdsreformen införs 20 januari

Från och med den 20 januari 2014 tar kommunerna i länet över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. I stället för att landstinget ger vissa insatser och kommunerna andra, får nu kommunerna huvudansvaret för vården och omsorgen i hemmet.

Med allt samlat i en och samma organisation kommer det ge en större kontinuitet och bättre helhetsbild av patientens behov, vilket ger bättre förutsättningar för att kunna sätta in förebyggande insatser.

Kommunen kommer att ansvara för patienter som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Landstinget fortsätter att ha ansvar för den avancerade hemsjukvården, men kommunens personal kommer att utföra den. Landstinget kommer fortfarande att ansvara för läkarna och allt de gör i hemsjukvården.

Vem får hemsjukvård?
Lite förenklat kan man säga att den som behöver hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av landstinget även i fortsättningen.

Samma personal som tidigare
Patienter med hemsjukvård i Åtvidabergs kommun har under december månad blivit underrättade om vad den nya reformen innebär. Innan den 20 januari ska alla vara väl informerade och kontaktvägarna kända. För de flesta patienter blir det ingen större skillnad då många i personalen som tidigare jobbat inom landstinget med hemsjukvården i Åtvidaberg tackat ja till att utföra samma uppdrag men med kommunen som arbetsgivare i stället.

-Vi är väl förberedda och väntar alla på den 20 januari, även om det fortfarande finns en del saker kvar att lösa. Men vi ser fram emot ett mycket intressant 2014, säger Ida Bergström, enhetschef för vård- och rehabteam i Åtvidabergs kommun samt lokal projektledare för hemsjukvårdsreformen.

- Många av sjuksköterskorna har specialistkompetens och lång erfarenhet av hemsjukvård och den patientkännedom de har av de individer som finns som patienter i samhället idag gör att reformen kan ske tryggt och patientsäkert, vilket är vårt mål. Till vård- och rehabteamet i Åtvidaberg, som nu kommer att ha ansvar för vård och rehabilitering i hemmen, har nya kollegor rekryterats och det medför ny specialistkompetens, nya kunskaper och nya erfarenheter.

Jobbar med samarbetsstruktur
Reformen kommer att förbättra samarbetet och helhetssynen kring patienten Flera yrkesgrupper såsom omvårdnadspersonal från hemtjänsten, socialpsykiatrin, rehab, biståndshandläggare och sjuksköterskor, jobbar nu med strukturen på samarbetet för att möta utmaningen att utveckla teambaserad vård och omsorg för patienten i sin hemmiljö.  

- Självklart har vi alla fjärilar i magen inför den 20 januari, fortsätter Ida Bergström. Det här är en stor och betydande reform och involverar många yrkesgrupper och många individer där nära och kära är berörda. Vårt arbete att införa detta tryggt och smidigt är inte över, det kommer att vara ett pågående arbete en tid framöver. Nu vill vi gärna ha in synpunkter och upplevelser från alla, för att utveckla det vi startar.

Ida Bergström med kollegor är väl förberedda inför övertagandet av hemsjukvården den 20 januari

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-01-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se