Åtvidabergs kommun

Hans Grimsell utses till ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Hans Grimsell har i konkurrens med externa sökanden erbjudits tjänsten som ny barn- och utbildningschef i Åtvidabergs kommun. Hans kommer närmast från en tjänst som rektor på Alléskolan i Åtvidabergs kommun men har sedan februari fungerat som områdeschef på förvaltningen.

Hans har under sin tid som områdeschef visat sig lämplig för uppdraget som förvaltningschef. Han har en lång erfarenhet av att arbeta inom skolan och i Åtvidabergs kommun och har ett stort förtroende både inom förvaltningen och i kommunledningsgruppen där han också ingår. Ett av de viktigaste uppdragen barn- och utbildningsförvaltningen står inför är att öka behörigheten till gymnasiet genom olika satsningar som berör hela skolsystemet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se