Åtvidabergs kommun

Handikappomsorgen fortsätter med brukarråd hela 2013

Brukarråden vänder sig till dig med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Träffarna är ett par gånger om året och syftet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor som rör just dig.

I samband med mötena så är även olika intresseföreningar inbjudna.
Välkommen också till musikkaféet , som hålls ett par gånger per termin, där lokala artister spelar och sjunger!Vi träffas en torsdag i månaden kl 14-16 i anhöriglokalen bredvid Sporthallen.
Det serveras alltid fika till självkostnadspris. De första träffarna är:

7/3 Musikkafé, 4/4 Musikkafé, 2/5 Brukarråd, 13/6 Musikkafé

Höstens datum för träffarna

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-02-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se