Åtvidabergs kommun

Grebo skola byggs om

Nu är det beslutat hur situationen med fuktskadade byggnader i Grebo skola ska lösas. En ny gymnastikhall och ett mindre hus för skolexpedition kommer att byggas samt en ny matsal där den gamla gymnastiksalen har varit.

Så här kommer Grebo skolas nya gymnastikhall att se ut

Bakgrunden till ombyggnaderna är de fuktskador som drabbade två av husen i Grebo skola när vattenrör frös i vintras. Under våren och sommaren har olika insatser gjorts för att torka ut lokalerna, samtidigt som mer långsiktiga lösningar för Grebo skolas lokaler har diskuterats.
 
Förslaget som nu antagits av kommunfullmäktige innebär att en ny gymnastikhall byggs. Den kommer att ansluta till den gamla gymnastiksalen, där istället en ny matsal med mottagningskök kommer att finnas. Huset med den gamla matsalen kommer att rivas, eftersom den är i så pass dåligt skick. Istället byggs här en liten byggnad för skolexpedition och kontor.
 
Arbetet beräknas kunna påbörjas i december och vara helt klart i slutet av vårterminen 2011. Fram tills dess fortsätter de tillfälliga lösningar skolan har idag. Under ombyggnaden kommer eleverna fortsätta att äta i gamla Gullvivans lokaler och idrotten kommer att vara utomhus så länge vädret tillåter. Möjlighet finns sedan att använda sig av Björsäters idrottshall.
 
- Det blir en utmaning att lösa det här på bästa sätt, men vi vet att det är värt besväret eftersom vi får en genomtänkt lösning som uppfyller skolans långsiktiga behov och vi gör inte avkall på kursplanens mål i idrott, utan dessa arbetar vi efter hela tiden, säger Jens Rosenqvist, rektor vid Grebo skola.
 
På bilden nedan kan du se hur den nya skolexpeditionen kommer att se ut.

Den tänkta nya skolexpeditionen till höger

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-09-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se