Åtvidabergs kommun

Göstas Parks förskola kommer läggas ned

Kommunstyrelsen beslutade idag att verksamheten vid Göstas Parks förskola ska avvecklas. Anledningen är att kommunen behöver anpassa antalet barnomsorgsplatser efter behovet i kommunen då en enskild förskola har etablerat sig i centralorten under året. Verksamheten kommer att avvecklas under augusti månad. Barn som idag går på Göstas Park kommer erbjudas plats på Långbrotts- och Sandtagets förskola.

Verksamheten vid Göstas Parks förskola avvecklas under augusti månad

Förra året startade den enskilda förskolan Tummeliten sin verksamhet i Åtvidabergs tätort. Tummeliten har cirka 53 barn inskrivna men har tillstånd att driva verksamhet för mellan 60 och 75 barn. I sommar läggs Gläntans förskola, som drivs i kommunal regi, ned och barnen där har flyttats över till andra förskolor. Trots det så finns fortfarande platser kvar på Långbrotts nya förskola och Sandtagets förskola i Åtvidaberg. Därtill minskar antalet barn på Göstas Parks förkola. Därför behöver kommunen se över och anpassa förskoleverksamheten efter de behov som finns.

-För att kunna anpassa verksamheten med bibehållen hög kvalitet krävs att verksamheten samlas på förskolor med en viss storlek som kan drivas effektivt. Göstas Parks förskola är dessutom i dåligt skick och i ett längre perspektiv behövs en omfattande och kostsam renovering, förklarar Hans Grimsell, områdeschef med ansvar för förskola, grundskola och grundsärskola.

Ingen personal kommer att sägas upp i samband med nedläggningen av Göstas Park.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-06-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se