Åtvidabergs kommun

Göstas Parks förskola föreslås läggas ned

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om att avveckla verksamheten vid Göstas Parks förskola. Anledningen är att antalet barn på Göstas Parks förskola stadigt minskat under flera år samtidigt som två av kommunens större och nyare förskolor har kapacitet för att ta emot fler barn. Genom att flytta över barnen till dessa förskolor skulle en fortsatt hög kvalitet säkras för barnomsorgsverksamheten.

Förra året startade den enskilda förskolan Tummeliten sin verksamhet i Åtvidabergs tätort. Tummeliten har cirka 45 barn inskrivna men har tillstånd att driva verksamhet för mellan 60 och 75 barn. I sommar läggs Gläntans förskola, som drivs i kommunal regi, ned och barnen där har flyttats över till andra förskolor. Trots det så finns fortfarande platser kvar på Långbrotts nya förskola och Sandtagets förskola i Åtvidaberg. Därtill minskar antalet barn på Göstas Parks förkola. Därför behöver kommunen se över och anpassa förskoleverksamheten efter de behov som finns.

-För att kunna anpassa verksamheten med bibehållen hög kvalitet krävs att verksamheten samlas på förskolor med en viss storlek som kan drivas effektivt. Göstas Parks förskola är dessutom i dåligt skick och i ett längre perspektiv behövs en omfattande och kostsam renovering, förklarar Hans Grimsell, områdeschef med ansvar för förskola, grundskola och grundsärskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att barnen på Göstas Park kan erbjudas plats på övriga förskolor inom Åtvidaberg och att förskoleverksamheten vid Göstas Park avvecklas.

Förslaget tas upp i barn- och utbildningsutskottet i nästa vecka och behandlas i kommunstyrelsen i maj månad.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-04-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se