Åtvidabergs kommun

Golf- och fotbollsgymnasiet kvar i Åtvidaberg

Skolverket har nu gett Åtvidabergs kommun klartecken att ha specialidrotterna golf och fotboll på utbildningsnivå inom gymnasieskolan. Det innebär att golf- och fotbollsgymnasiet kommer att vara kvar i Åtvidaberg samtidigt som både kvaliteten och statusen på utbildningen höjs.

- Det är jättekul, utbrister en lättad Mikael Nord, rektor på Bildningscentrum Facetten, gymnasieskolan i Åtvidaberg. Jag har varit väldigt nervös. Hade vi inte fått Skolverkets godkännande hade det varit en katastrof för orten där utbildningen troligen fått läggas ned, arbetstillfällen försvunnit och fotbollsandan påverkats.
                                                                                                                      

Mikael Nord vid fotbollsgymnasiets utställning på Kopparvallen

Ny gymnasiereform bakom ändring
Trots en redan bra kvalitet på utbildningen vid gymnasieskolans golf- och fotbollsprofil så var det inte alls självklart att Åtvidaberg skulle vara den ort som fick ha kvar sin utbildning när ändringarna i nya gymnasiereformen kom. Regeringen har bestämt att möjligheten att kombinera elitidrott och skola inte ska finnas på så många platser i landet längre, vilket har gjort att många städer och mindre orter har konkurrerat med varandra om sina utbildningar.
 
Specialförbund bakom ansökan
Tidigare har många orter kunnat ha lokala varianter av specialiteter inom gymnasieskolan men nu får inte vem som helst undervisa i ämnet specialidrott. De nya reglerna innebär att skolan och orten som söker de olika specialidrotterna måste ha ett specialförbund som ligger bakom ansökan med en rekommendation, som till exempel svenska fotbollsförbundet eller svenska golfförbundet. Det krävs också att idrotten är knuten till en elitförening på orten. Ansökan behandlas av Skolverket som sedan beslutar om vilka orter och skolor som får ha ämnet specialidrott på utbildningsnivå.
 
Tuffare krav
- Det här innebär att statusen och kvaliteten höjs på utbildningen, säger Mikael Nord. Det ställs högre krav på själva utbildningen och när det nu finns färre orter med specialidrott på utbildningsnivå i landet, så blir det ännu mer attraktivt för duktiga golf- och fotbollsspelare att söka sig hit. Generellt sett blir det tuffare att antas.
 
Många elever från andra kommuner
Idag har golf- och fotbollsgymnasiet 130 idrottare varav 100 stycken elever kommer utanför Åtvidabergs kommun.
 
Åtvidaberg är nu ensam i länet om att ha specialidrotten golf i gymnasieprogrammet. När det gäller fotboll så kommer det i länet att finnas i Åtvidaberg, Norrköping och på John Bauer gymnasiet i Linköping.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-11-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se