Åtvidabergs kommun

God hälsa hos ungdomar i Östergötland visar enkät

De flesta mår bra, har vänner och fritidssysselsättningar. Men många tror att deras hälsa skulle bli ännu bättre med förbättrade sov-, motions- och kostvanor. Det visar en enkät om östgötska ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts för andra året i ordningen.

Webbenkäten Om mig genomfördes i höstas för andra året i rad bland elever i grundskolans år 8 och gymnasieskolans år 2 i Östergötland. Det är Region Östergötland, länsstyrelsen och kommunerna i länet som vill ta reda på hur ungdomar ser på sin hälsa och livsstil.

– Ett viktigt syfte är att göra ungdomarna delaktiga i frågor som rör deras hälsa. De har själva varit med och tagit fram frågorna och vi har tagit hänsyn till förbättringsförslag som de har gett efter första enkäten, säger Emma Hjälte, Region Östergötlands samordnare för Om mig.

Svarsfrekvensen i enkäten var hög, 77 procent av de tillfrågade, eller drygt 6 300 elever, har svarat.

Önskar minskad stress
Resultaten 2014 och 2015 liknar varandra. De allra flesta ungdomar mår bra, har vänner och fritidssysselsättningar. 70 procent av eleverna i grund- och gymnasieskolan uppger att de har en god hälsa, men många berättar att den skulle stärkas av förbättrade sov-, motions- och kostvanor. De tror också att de skulle må bättre av minskad stress från skolan genom bättre planering av läxor och prov. Generellt uppger killar att de mår bättre än tjejer, men de elever i både grund- och gymnasieskolan som anger annan könsidentitet skattar sin hälsa och tillvaro ännu sämre.

Enkätresultaten visar även att nio procent av grundskoleeleverna och fem procent av gymnasieeleverna är mobbade och att endast hälften har fått hjälp av någon vuxen. En något högre andel av eleverna i årskurs 8 än i den första enkäten uppger att de känner oro eller ångest dagligen, 15 procent. Motsvarande siffra för gymnasieeleverna är 17 procent.

Ska utvärderas
Bland grundskoleleverna röker 7 procent och bland gymnasieeleverna 20 procent. I grundskolan dricker mellan tre och fyra procent alkohol varannan helg eller oftare. I gymnasiet är siffran 26 procent. Var fjärde gymnasieelev har blivit erbjuden att prova narkotika och tolv procent har använt narkotika en eller flera gånger.

Enkäten skiljer sig något mot den som genomfördes året innan. 2015 erbjöds dels en förkortad version för särskoleelever och elever med annat modersmål än svenska, dels fanns ett förtydligande om könsidentitet liksom nya fritextfrågor om hur ungdomarna kan förbättra sin hälsa och hur de uttrycker sig kring psykisk ohälsa. Enkäten ska genomföras en gång till och därefter utvärderas.

– Nu ska seminarier hållas för tjänstemän och skolpersonal med fokus på hur resultaten kan omsättas i handling, säger Emma Hjälte.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-01-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se