Åtvidabergs kommun

Gemensam utveckling av Åtvidabergs industrifastigheter

För att gynna tillväxt och näringslivsutveckling i Åtvidaberg har diskussioner inletts mellan Industrigallerian AB (IBR) i Åtvidaberg och Åtvidabergs kommun där kommunen erbjudits bli delägare i IBR.

Åtvidaberg har historiskt en stark industriell identitet. En identitet som med tiden utvecklats till bland annat en högteknologisk industri med sitt säte främst på Industrigallerian (IBR). Kommunen har idag ett starkt utvecklat företagande där befintliga företag arbetar nära varandra och i nära samverkan med kommunen. Alla är överens om att det finns en stor tillväxtpotential i Åtvidabergs kommun och då inte minst i de två större industrifastigheterna Facetten, som ägs av kommunen, och IBR.

Långsiktig utveckling viktigt
Att kunna erbjuda attraktiva lokaler på konkurrensmässigt bra villkor är en nyckelfaktor för kommunens företagsutveckling och är därmed även en bra grund för kommunens övriga tillväxt.
- Det ger en gemensam möjlighet att kunna hyra ut lediga lokaler som finns på båda ställena och handlar om att kunna göra det genom seriös och attraktionskraftig marknadsföring, till exempel via ett marknadsföringsbolag, säger  kommunchef Andreas Capilla och fortsätter:
- Vi jobbar för en långsiktigt utveckling av orten där nyetableringar av företag är en del, som på sikt kan skapa fler jobb i Åtvidabergs kommun.

Delägarskap
I samtal med ägarna för IBR har tanken om att skapa ett gemensamt kluster för kommunens två större industrifastigheter växt fram. I dessa samtal har även frågan väckts om hur ägarformen av fastigheterna långsiktigt kan stödja och underlätta större och mindre företagsetableringar på orten. Dessa diskussioner har resulterat i en konkret förfrågan från de tre ägarna av Industrigallerian IBR där de bjudit in kommunen till ett gemensamt ömsesidigt fyrpartsägande av fastigheten Industrigallerian.
Här ses också eventuella möjligheter till ett framtida gemensamt marknadsföringsbolag.

-  Jag tror att det är viktigt att politiken och näringslivet har mera konkreta samarbetsformer nu än tidigare för att skapa arbetstillfällen och en positiv ortsutveckling. Det här kan vara ett av flera sätt och jag ser fram emot kommande diskussioner, säger Claes Drougge, ordförande och VD Industrigallerian AB.

Utredning
Från kommunens sida är inte tanken att sälja Facetten, utan att se över ägandeformen, med en eventuell bolagisering.
Kommunledningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att konkret arbeta fram förslag på hur ett samarbete med Industrigallerian AB skulle kunna se ut för att skapa bra förutsättningar för ett utökat företagande i Åtvidaberg.

Utredningen beräknas vara klar och presenteras för kommunstyrelsen i april 2014.  

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-12-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se