Åtvidabergs kommun

Gemensam överförmyndarverksamhet

Idag blev det klart att Åtvidaberg, Kinda, Vimmerby ochYdre kommun kommer att ha en gemensam överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2015. Under en gemensam träff i Vimmerby kommuns stadshus skrev samtliga kommunrepresentanter under avtalet.

På bilden från vänster: Sven-Inge Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Ydre kommun, Peder Griph, ordförande överförmyndarnämnden, Leif Carlsson, ordförande överförmyndarnämnden Vimmerby kommun, Göran Olsson, ordförande överförmyndarnämnden Kinda kommun. Fotograf Jan Hasselkvist.

Gemensam överförmyndarverksamhet
Idag skrev samtliga kommuner under ett avtal om en gemensam överförmyndarverksamhet. Värdkommun är Vimmerby kommun som också kommer att rekrytera en medarbetare till verksamheten.
– Vi ser flera fördelar med en gemensam organisation med bättre kontinuitet och minskad sårbarhet, säger Leif Carlson, ordförande i överförmyndarnämnden i Vimmerby.

Sedan den 1 januari 2013 samverkar Vimmerby kommun och Kinda kommun kring en gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten.
– Samarbetet har fungerat väldigt bra och att vi nu utökar samarbetet med ytterligare två kommuner är bara positivt, säger Göran Olsson ordförande i överförmyndarnämnden i Kinda.

En anledning till att diskussionen om samverkan påbörjades är att både Åtvidabergs kommun och Ydre kommun står inför pensionsavgångar och därför behövde se över sina överförmyndarorganisationer.
– I en liten kommun blir verksamheten sårbar då en person arbetar själv med frågorna, säger Sven-Inge Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Ydre kommun.

– Med detta samverkansavtal gör vi det bättre för de människor som behöver hjälp, säger Peder Griph, ordförande i överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se