Åtvidabergs kommun

Gardera dig mot vattenskador

Under sommartid inträffar vissa år ett antal källaröversvämningar i samband med häftiga regn. Trots att vi successivt utför förstärkningsåtgärder för att öka kapaciteten på ledningsnätet finns det risk att översvämningar kan inträffa även i sommar i samband med häftiga regn.

Fastighetsägare bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.
Läs mer om "Risk för översvämning" under "För invånare" och "Vatten & avlopp".
Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-06-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se