Åtvidabergs kommun

Friskvårdsbidrag till kommunanställda

Medarbetare i Åtvidabergs kommun får möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för friskvård på fritiden. Det innebär att avgifter för motionsaktiviteter ersätts med 50 procent, maximalt 1 000 kronor per år.

Åtvidabergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där man erbjuder ett hållbart arbetsliv, vilket innebär att ha arbetsplatser som främjar hälsa och välbefinnande. Genom friskvårdsbidraget vill kommunen bland annat uppmuntra och motivera medarbetare till en hälsosam livsstil.

Friskvårdsbidraget ges oavsett anställningsform, dock ej till timanställda. Även föräldralediga och sjukskrivna har rätt till bidrag. Förmånen gäller inte vid tjänstledighet. För medarbetare som inte är tillsvidareanställda ges bidraget i förhållande till anställningens längd.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se