Åtvidabergs kommun

Fräscht centrum ska locka fler till Åtvidaberg

Ombyggnaden av Stortorget i Åtvidabergs centrum beräknas vara klar till den sista oktober. Det är sista delen av kommunens tioåriga satsning på en fin och ändamålsenlig tätort som nu slutförs.

I maj började förändringen av Stortorget och sedan dess har torget till stor del varit en arbetsplats för grävmaskinister, ingenjörer, anläggningsarbetare och plattläggare med flera.
Arbete pågår på Stortorget i Åtvidaberg

Arbete pågår på Stortorget i Åtvidaberg

För drygt tio år sedan gjorde Åtvidabergs kommun en plan där man i olika etapper under ett decennium skulle satsa på att göra centrum och närmiljö tillgängligt och estetiskt tilltalande för både invånare och besökare. Denna målsättning har i undersökningar visat sig vara av stor betydelse för framgångsrika kommuner. Tio år har gått och när Stortorget nu blir klart så är planen nästan slutförd.
 
- Det är viktigt att kunna visa att här är det trevligt att bo och bra att handla, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S).

 Trots lågkonjunktur och spartider så väljer kommunen att satsa på att snygga upp torget. Enligt Lennart Haraldsson så behöver inte kommunen låna för investeringen.
 
- Vi ställer inte investeringar och driftskostnader mot varandra och prioriterar. Det är drygt 4 miljoner kronor avsatta för det som nu görs runt torget. Den upprustning som nu utförs på och runt Stortorget har en livslängd på flera tiotals år. Det innebär att kostnaden för förbättringen per år blir relativt blygsam. Mervärdet av ett attraktivare centrum bedöms med råge uppväga kostnaden för upprusningen, säger Lennart Haraldsson.
 
I samband med uppfräschningen av torget så passar man på att uppfylla tillgänglighetskravet, vilket innebär att alla entréer och ytor längs Torggatan handikappanpassas. Butiksentréerna har fått samma nivå som torget och torghandelsplatsen har fått ny marksten. Det som nu återstår att göra under oktober månad är att lägga marksten på Tilasplan och Tilasvägen, asfaltera om parkeringsytan och flytta in- och utfarterna till parkeringsplatsen. Resultatet blir att fler bilar får plats. Mellan torghandelsplatsen och parkeringsytan kommer också en ellipsformad trappa att anläggas som binder samman de båda ytorna.

Stortorget, Åtvidaberg

Stortorget, Åtvidaberg

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-10-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se