Åtvidabergs kommun

Framtidens kulturskola i Åtvidaberg

Just nu pågår ett intensivt planeringsarbete kring det kulturutbud som kommer att erbjudas barn och unga från och med våren 2016 då nya kulturskolan startar i kommunens regi. Parallellt pågår även rekrytering av personal för musikundervisning i Framtidens kulturskola.

Det var vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni i år som det beslutades att kommunen ska ta över kulturundervisningen och själv ansvara för verksamheten från och med våren 2016. Kommunchefen fördelade uppdraget att genomföra beslutet till barn- och utbildningsförvaltningen. De flesta kulturskolor i Sverige drivs i kommunal regi och inte sällan ligger de organisatoriskt under barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun.

Mer bredd, tillgänglighet och samverkan

Framtidens kulturskola kommer ha sin utgångspunkt i det politiska dokumentet ”Viljeinriktning för utvecklingen av kulturaktiviteter och Framtidens kulturskola för barn och unga i Åtvidaberg” där de viktigaste utgångspunkterna för kulturskolans utbud är mer bredd, mer tillgänglighet, mer samverkan och mer hänsyn till barn och ungas önskemål. Gruppundervisning kommer att utgöra grunden i kursutbudet och undervisningen kommer till stor del att ske på kommunens skolor efter skoldagens slut.

Informationsbroschyr i höst

I september sker ett intensivt planeringsarbete och under hösten kommer en informationsbroschyr att komma ut till föräldrar med barn i grundskolan, med en presentation av kulturutbudet och möjlighet att anmäla barnen till olika kurser och aktiviteter.

Förvaltningen har skickat ut brev till föräldrar med information om nya kulturskolan och vad som händer under hösten.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se