Åtvidabergs kommun

Framtidens äldreboende behöver ett namn!

Hjälp oss att namnge den kooperativa hyresrättsföreningen där framtidens äldreboende ska byggas i Åtvidaberg. Namnet ska ha lokal anknytning till Åtvidaberg och andas framåtanda!

Hösten 2013 sätts spaden i marken för att börja bygga ett nytt äldreboende i form av kooperativ hyresrätt vid Östergårdsområdet. Syftet med boendeformen är att ge boende, anhöriga och personal större delaktighet och makt att besluta om boendefrågor, som exempelvis den egna lägenheten, utemiljö och gemensamma utrymmen.

Det nya äldreboendet kommer att ge en ökad livskvalitet för de boende när bostadsstandarden höjs rejält. Personalen får också en bättre arbetsmiljö. 

Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Riksbyggen och består av att renovera hela Östergårdsområdet samt bygga nya bostäder. Det är till området med nybyggnationen av lägenheterna och den kooperativa hyresrättsföreningen som vi nu behöver ett namn. Hjälp oss med förslag!

Du kan skicka in ditt förslag till oss genom att klicka på länken nedan ”namntävling” och fylla i e-formuläret, eller skicka in förslaget via post. Skriv ditt namn, mobil/telefonnr och din motivering till namnet. Märk kuvertet ”namntävling”.

Adress: Åtvidabergs kommun, ”namntävling”, Box 206, 597 25 Åtvidaberg

Senast den 31 oktober vill vi ha ditt förslag

Juryn består av: kommunstyrelsens ordförande Lennart Haraldsson, oppositionsråd Sören Söderström, stadsarkitekt Raymond van der Heijden, ordförande i samrådsgruppen för pensionärsorganisationen Viola Johansson samt Anders Jacobson från Riksbyggen och projektledare Jeanette Mikkelsen.

Det vinnande förslaget presenteras vid kommunstyrelsens möte under hösten/vintern.


Östergårdens område

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-01-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se