Åtvidabergs kommun

Framgångsrikt samarbete i sårvård

Tack vare ett lyckat samarbete mellan kommunen och vårdcentralen i Åtvidaberg, där egna rutiner för sårvård tagits fram, har antalet svårläkta sår hos äldre personer mer än halverats på ett år. Förhoppningen är att det framgångsrika samarbetet ska väcka intresse hos andra kommuner och landsting i landet att ta efter. 

Lena Larssons förhoppning är att fler kommuner och landsting börjar samarbeta kring sårvård.

På fredag ska Lena Larsson, kommunsjuksköterska inom äldreomsorgen i Åtvidaberg, medverka i en utbildningsdag för landstingets vårdpersonal i regionen. Tillsammans med två kollegor från vårdcentralen ska hon berätta om hur man i Åtvidabergs kommun samarbetat och utifrån nationella riktlinjer jobbat fram mer noggranna föreskrifter för hur man läker sår.
- Jag känner mig väldigt stolt över att kunna visa ett gott exempel på bra kommunal sjukvård, säger Lena Larsson. Allra helst nu när diskussioner och oro finns över att kommunerna ska ta över hemsjukvården från landstinget. Vi är bra på det vi gör och patienterna ska få den bästa vården, fortsätter Lena. Vi har ofta samma patienter och det är viktigt med ett bra samarbete.

Hur kommer det sig att Åtvidaberg är så långt framme med just sårvård?
- Intresse och samarbete. Sårläkning är en gemensam angelägenhet och vi såg möjligheten till stora förbättringar. Kan vi få de svårläkta såren att läka så innebär det en bättre livskalitet för många människor och färre amputationer.

Diagnos och kontinuitet viktigt
Den största och viktigaste skillnaden i det nya arbetssättet sedan två år tillbaka är att man har gemensamma riktlinjer, samma bedömning, struktur och materialval, med rutiner där läkaren sätter sårdiagnos och att det sedan är få, högst två personer, som sköter om såret. Det kan vara svårt att få till schemamässigt men Lena berättar att det går om man är flexibel.
- Kontinuitet är viktigt. Man ”känner igen” såret, ser förändringen och kan jämföra från gång till gång. Man vågar följa rutinerna såsom att lägga om och rengöra och kan ställa lite krav på patienten också. Det här gör att patienten inte behöver äta antibiotika i samma utstäckning.
- Den mindre orten är också en fördel. Vårdpersonal kan gå emellan och titta på varandras patienter och delge kunskap.

Bra resultat
Vård- och omsorgsförvaltningen är ansluten till det nationella sårregistret rikssår. Registret hjälpte vårdpersonalen att få en bra struktur på arbetet och siffrorna bekräftar att man lyckats.
- Statistik i registret visar att de svårläkta såren har mer än halverats på ett år. De är läkta innan 6 veckor, konstaterar Lena.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-02-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se