Åtvidabergs kommun

Framgångsrikt projekt med lärarprao permanentas

Alléskolans lärare har under vårterminen besökt det lokala näringslivet i Åtvidaberg, som en del i sin fortbildning. Syftet har varit att lära mer om lokalt näringsliv, skapa nätverk och hitta möjligheter till samarbete mellan skola och företag. Det lyckade resultatet gör att satsningen nu permanentas.

- Projektet har varit uppskattat från både lärare och företagare. Förutsättningarna för framtida samverkan har ökat. Jag är övertygad om att dessa kontakter kommer att ge ringar på vattnet i form av olika samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet som gör att undervisningen kan berikas och utvecklas, säger Alléskolans rektor Hans Grimsell.
 
Lärarna på Alléskolan i Åtvidaberg har i grupper om två till tre stycken besökt företagen och företagsledningen under några timmar. Sedan har man delat med sig av sina nyvunna erfarenheter och kunskaper till kollegor på personalkonferenser och studiedagar. Projektet har haft fyra målsättningar; att skapa kunskap och förståelse för lokalt näringsliv, att knyta kontakter och skapa nätverk, att hitta möjligheter till samarbete mellan skola och företag samt vara kompetensutvecklande kring konceptet "företagsorientering". Det innebär bland annat att lärarna genomför en förkortad version av de företagsbesök som eleverna i årskurs 7 genomför.
 
Besöken har under våren bedrivits i form av skolverksprojekt. Det lyckade resultatet gör att Alléskolan nu permanentar lärarprao. Målsättningen är att man som lärare gör minst ett företagsbesök vartannat år.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-08-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se