Åtvidabergs kommun

Framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld uppmärksammas

I Åtvidabergs kommun pågick under åren 2010-2011 projektet "Du har huvudrollen i ditt liv", ett samverkansprojekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Arbetet ledde till ett lyckat samarbete mellan olika verksamheter och myndigheter vilket har uppmärksammats av Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

- Det som var speciellt med projektet, var att det var så bred uppslutning. Det var många olika aktörer, bland annat skolan, BVC, barn- och familjepsykologiskt centrum, socialtjänsten, flyktingmottagningen, vårdcentralen och polisen som samverkade och alla bidrog med viktiga pusselbitar, berättar projektledaren Camilla Forsberg.

För att kunna samverka på ett bra sätt måste alla veta vem som gör vad och det framgår av kommunens handlingsplan för kvinnofrid. I anslutning till projektet togs en ny handlingsplan fram som inkluderar även hedersrelaterat våld och förtryck. Den antogs av Åtvidabergs kommunfullmäktige i december 2010.

Läs hela artikeln i nyhetsbrevet från BRÅ

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se