Åtvidabergs kommun

Frågan om kommunens delägarskap i Industrigallerian lyfts bort från utredningen

Kommunen blir inte delägare i Industrigallerian, men en gemensam utveckling av Åtvidabergs industrifastigheter är fortsatt viktigt på lång sikt för att gynna både orts- och näringslivsutveckling.

I januari beslutade kommunen utreda möjligheterna till att samverka kring ett gemensamt marknadsföringsbolag kring de två större industrifastigheterna Facetten, som ägs av kommunen, och Industrigallerian (IBR), samt även utreda ett eventuellt delägarskap på 25 procent i IBR. Industrigallerians huvudsyfte med förslaget att erbjuda kommunen delägarskap var odelat tänkt som ett starkt och positivt bidrag till både näringslivs- och ortsutvecklingen, på ungefär samma sätt som samarbetet i t ex Kopparvallen AB.

Men den negativa publicitet som skapats kring ett delägarskap och som tagit ett alltför orimligt stort fokus från huvudsyftet, gör att Industrigallerian drar tillbaka erbjudandet. Industrigallerian och Åtvidabergs kommun är helt överens om detta beslut.
-Samtidigt är vi också helt överens om att ett starkt samarbete gynnar både näringslivet och ortsutvecklingen på ett positivt sätt. Därför fortsätter vi diskussionerna om ett samarbete med samma syfte som tidigare, att gynna tillväxt och näringslivsutveckling i Åtvidaberg, men väljer att lyfta bort frågan om delägarskap, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd (S).

Claes Drougge, VD Industrigallerian AB, fortsätter:
-Det är viktigt att fokus ligger på rätt sak, det är inte konstruktivt eller framåtsträvande med en negativ diskussion om ett delägarskap eller ej, när sakfrågan gäller att stärka näringslivet och utveckling av Åtvidabergs kommun. Därför väljer vi att dra tillbaka vårt erbjudande så att alla fortsatta diskussioner i denna fråga fokuserar på rätt sak. Vi ser fram emot fortsatta framåtriktade diskussioner om nära och bra samarbete med Åtvidabergs kommun.  

Avgörande faktor för utveckling och tillväxt
Att kunna erbjuda attraktiva lokaler på konkurrensmässigt bra villkor är en nyckelfaktor för kommunens företagsutveckling och är därmed även en bra grund för kommunens övriga tillväxt.
-Vi jobbar för en långsiktig utveckling av orten där både främjandet av befintliga företag och nyetableringar av företag är strategiskt viktigt. Detta är en viktig faktor för att lyckas med vår ortsutveckling och resulterar i fler skapade arbetstillfällen, säger kommunchef Andreas Capilla.


Utredningen slutredovisas på kommunstyrelsens möte den 2 april.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se