Åtvidabergs kommun

Fortsatt vård i Åtvidaberg för alkohol- och drogmissbrukare

Kommunstyrelsen beslutade igår att permanenta verksamheten för alkohol- och drogmissbruk, öppenvården EDIT, som funnits på prov under drygt ett år. Personalen möter beskedet med stor glädje.

- Är det sant? Vad roligt! Jag kunde inte tänka mig att gå tillbaka och jobba som vi gjorde tidigare. Det är verkligen positivt att vi även i fortsättningen kan erbjuda Åtvidabergarna en bra behandling och att det finns kompetens för det i kommunen, säger Elenor Sjödin, socialsekreterare och projektledare för EDIT.
- Vi har hela tiden känt stöd från politikerna som sett helheten, fortsätter hon.

Öppenvården EDIT (bokstäverna står för en dag i taget) har funnits sedan april förra året. Innan dess fick socialkontoret köpa öppenvårdstjänster utanför kommunen och när man skickade iväg människor på behandlingshem så hade man inget fortsatt stöd att erbjuda när de kom tillbaka hem igen. Även handläggningstiden för att få hjälp var längre. Tidigare var man tvungen att först träffa en socialsekreterare som gjorde en utredning för bedömning och förslag till beslut. Sedan skulle ärendet tas upp i socialutskottet för ett definitivt beslut. En process som tog ett par månader.

Idag kan man få hjälp inom en vecka, vid akut behov redan inom ett par dagar. Man behöver inte heller i första hand gå via socialsekreterare utan kan vända sig direkt till behandlingsassistent eller alkohol- och drogterapeut på EDIT för att få hjälp. Jämfört med tidigare har även betydligt fler människor sökt hjälp nu när det finns mölighet på nära håll.

- Vi jobbar enligt 12-stegsmodellen, berättar Kent Åberg, alkohol- och drogterapeut på EDIT, men man kan komma bara för ett anonymt samtal också om man vill.

Kent har hjälpt många med problem under åren och den viktigaste förutsättningen tycker han är att människan själv vill bli hjälpt. Även om man på EDIT jobbar efter 12-stegsmodellen så kan man även erbjuda annan form av behandling. Helena Ekström, som är behandlingsassistent, gör till exempel ofta hembesök hos människor som har alkohol- och drogproblem eller far illa på annat sätt.

- Både Helena och Kent är mycket uppskattade som personer bland människorna i Åtvidaberg, berättar Elenor Sjödin. Innan vi visste om det skulle bli en fortsättning av verksamheten eller inte så har vi tänkt mycket på de människor som berörs och hur det skulle gå för dem.

I och med beslutet om att öppenvården blir permanent så kan personalen nu i lugn och ro fortsätta att utveckla verksamheten.

Under året har 26 personer gått i öppenvården i Åtvidaberg. EDIT kostar drygt 800 000 kronor per år att driva. Om kommunen hade fått fortsätta köpa öppenvård i Linköping för dem hade kostnaden blivit ca 1,4 miljoner kronor.
- Förutom en ekonomisk vinning så är det även positivt för Åtvidabergarna att kunna få vård på hemmaplan i stället för att ta sig till Linköping. Vi når fler på det sättet i ett tidigare skede, säger Ulla Salmela-Trosell, chef för Individ och familjeomsorgen i kommunen.

För information eller hjälp på öppenvården:
EDIT tel: 0120-103 05
Socialkontoret tel: 0120-83 000

Kent Åberg, Helena Ekström och Elenor Sjödin

Kent Åberg, Helena Ekström och Elenor Sjödin

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se