Åtvidabergs kommun

Fortsatt räddningstjänst efter 1 maj

Många frågor kommer som rör räddningstjänsten i Åtvidaberg eftersom deltidsbrandmännen i Åtvidaberg har sagt upp sig. Informationen som följer kommer från Räddningstjänsten i Östra Götaland som berättar hur räddningstjänsten kommer att se ut och lösas i vår kommun framöver.

Räddningstjänsten Östra Götaland informerar:

Du fortsätter ha räddningstjänst efter 1 maj
Beroende på uppsägningar vid räddningsstationen i Åtvidaberg, kommer vi från och med den 1 maj ha en förändrad räddningstjänst inom Åtvidabergs kommun. Du kommer fortfarande att få hjälp om du behöver, men hjälpen kan komma från heltidsbrandmän, som finns dygnet runt på stationen i Åtvidaberg och som i vanliga fall jobbar i Linköping, eller från en kombination av deltidspersonal och heltidspersonal från Linköping.

Vår ambition är att vi ska kunna fortsätta bemanna stationen i Åtvidaberg med deltidsbrandmän, precis som idag. Arbete pågår för att våra medarbetare ska vara kvar och i bästa fall kommer våra planerade förändringar inte att behövas. Om de som sagt upp sig kommer tillbaka, kommer räddningstjänsten fortsätta bemannas som idag, det vill säga med deltidsbrandmän.

Håll därför utkik på vår webbplats och i dagspress för senaste nytt om läget!

Frågor och svar
Vi förstår att denna förändring väcker en del frågor och vill därför svara på några av dem. Har du fler frågor är du självklart välkommen att kontakta oss. Du hittar även mer information på vår webbplats rtog.se

Vad blir skillnaden i den hjälp jag får?
En skillnad från 1 maj är att vi kommer vara minst tre brandmän istället för sex som kommer i ett första skede vid exempelvis bränder och trafikolyckor. Vid sjukdomslarm, exempelvis hjärtstopp, kommer som vanligt två personer.
De som kommer till din hjälp kommer kunna påbörja en hjälpande insats lite snabbare eftersom de finns på stationen dygnet runt och är iväg inom 90 sekunder från att larmet kommer till oss. Vår deltidspersonal, som går i beredskap vid sina ordinarie arbeten eller hemma, ska vara på väg från stationen inom fem minuter.
De tre brandmän som finns på stationen dygnet runt kommer kompletteras med de deltidsbrandmän som inte sagt upp sig. Det innebär att vi kan bli fler än tre vid de allra flesta tillfällen.

Tre personer kan väl inte göra lika mycket som sex?
Tre personer kan naturligtvis inte göra lika mycket som sex personer. Men vid alla typer av olyckor är alltid snabba insatser viktiga för att effekterna ska bli så små som möjligt. Även ditt snabba agerande kan göra stor skillnad för utgången av en olycka. Många gånger har någon annan än vi redan gjort något innan vi kommer på plats vilket är mycket bra.
Vid vissa olyckor kan vi förstås göra mer om vi är flera personer. I det läge som vi nu befinner oss i, är dock den här bemanningen den lösning vi kan skapa med hjälp av förbundets samlade resurser. Du kommer inte vara utan räddningstjänst.

En del pratar om rökdykning, hur fungerar det?
Även om det är ovanligt kan vi ibland behöva ta oss i in tät brandrök för att ta ut människor. Att jobba i tät brandrök, med bland annat andningsskyddsutrustning, kallas rökdykning och är en metod som normalt kräver minst fem personer, men som får genomföras på fyra personer. Den ordinarie personal som finns kvar i Åtvidaberg kommer att komplettera de tre som åker inom 90 sekunder vilket gör att om det finns behov av rökdykning, så kan den påbörjas utan fördröjning.
Vid större bränder larmas alltid fler stationer från oss. Inom kort kommer därför ännu mer hjälp att finnas på plats, företrädesvis från våra stationer i Bestorp, Linköping och Valdemarsvik, beroende på var olyckan inträffar i kommunen.

Vilken hjälp finns vid större olyckor?
Vid större eller allvarligare olyckor kan vi alltid larma fler stationer. Alla våra resurser inom förbundet kan omfördelas och prioriteras utifrån var hjälpen behövs. Våra medarbetare är mycket duktiga på att hantera olyckor och bedöma vad som behöver prioriteras både i det akuta skedet och på lite längre sikt. Oberoende av om det är en stor eller liten olycka påbörjar den första styrkan en första snabb insats, exempelvis akuta sjukvårdsinsatser, släckning av en brand eller förberedelser för losstagning vid en trafikolycka.

Hur länge kommer det att vara så här?
Vår förhoppning, och det vi strävar efter, är att vi ska kunna fortsätta eller återgå till den ordinarie beredskapen med deltidsbrandmän så snart som möjligt. En sak vi kan garantera är att du alltid kommer få hjälp när du behöver.

Här når du din räddningstjänst

Akuta ärenden 112
Webbplats, sociala medier, e-post
www.rtog.se
www.facebook.com/rtog.se
e-post: info@rtog.se

Växel
010-480 40 00

Några värdefulla råd!

  • Ha alltid fungerande brandvarnare. Gärna även i varje sovrum. Glöm inte att montera den i taket.

  • Ha även brandfilt och pulversläckare hemma. Då kan du själv snabbt agera och minimera risken för större bränder.

  • Många bränder börjar på spisen, ha därför gärna en timer på spisen för att inte glömda plattor ska orsaka bränder. Det kan även vara bra att ha ett lock i närheten av spisen så att du snabbt kan kväva en kastrullbrand. Brinnande matfett eller olja ska du inte släcka med vatten! Kväv istället elden. Genom att regelbundet rengöra filtret i köksfläkten minskar du risken för att en brand ska sprida sig till ventilationen.

  • Följ alltid tillverkarens rekom
    mendationer när du eldar i din kamin. Elda aldrig med mer ved än vad eldstaden är dimensionerad för. Aska från eldstaden ska du lägga i en plåthink.

  • Förvara läkemedel, diskmedel och andra kemikalier i låsta skåp eller på annat sätt som förhindrar att små barn kan komma åt dem. Rengöringsprodukter och läkemedel är ofta frätande och skadliga i fel doser. 
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-04-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se