Åtvidabergs kommun

Fortsatt eldningsförbud

Det tidigare lokala eldningsförbudet i kommunen på grund av hög brandrisk i skog och mark upphävs från och med den 4 augusti 2016. Eldningsförbud råder dock fortfarande i kommunen i enlighet med det eldningsförbud som Länsstyrelsen beslutade om och som gäller från den 30 juli och tillsvidare

Eldningsförbudet innebär att eldning utomhus endast är tillåten på permanent iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på bostadstomt. Beslutet gäller även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus. Förbudet innebär också att verksamhet i skog som kan orsaka gnistbildning, såsom arbete med skogsmaskiner med mera, bör undvikas.

Länsstyrelsen i Östergötland - Eldningsförbud

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-08-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se