Åtvidabergs kommun

Fortsatta förhandlingar om hemsjukvårdsreformen

Arbetet med att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna går vidare. De högsta politiska ledningarna i kommunerna och landstinget enades i slutet av augusti om att bilda en förhandlingsgrupp för att lösa de frågor som återstår.

Den 24 augusti hade Läns-SLAKO bjudit in de högsta politiska ledningarna och tjänstemannaledningarna, i landstinget och i samtliga kommuner i Östergötland, till ett gemensamt seminarium och dialog om hemsjukvårdsreformen. Syftet var att ge alla i beslutande ställning en gemensam bild av läget och en möjlighet att diskutera och reflektera över hur frågor som ansvarsfördelning och skatteväxling ska lösas. Fredrik Sjöstrand, ordförande i Läns-SLAKO, är mycket nöjd med dagen.
 
— Jag tycker att det blev en mycket bra dag där alla fick en god inblick i hur utredningsarbetet har sett ut och var kommunerna och landstinget står i frågan, säger han. Vi hade bra diskussioner och det finns en stark enighet om att vi kommer att lösa de frågor som återstår. Alla parter har en gemensam ambition att komma i mål med hemsjukvårdsreformen och att skapa en riktigt bra hemsjukvård för invånarna i Östergötland.

Förhandlingsgrupp bildas 
Det praktiska resultatet av seminariet var att en förhandlingsgrupp nu ska bildas, bestående av politiker från kommunerna och landstinget, som kan lösa de återstående frågorna. Landstingsstyrelsens ordförandeMarie Morell fick i uppdrag att kalla till ett första möte för att få till en sådan grupp.
 
— Nu är det dags att de högsta politiska ledningarna går in, säger Fredrik Sjöstrand. När arbetet i förhandlingsgruppen är klart har vi ett förslag som landstinget, och varje enskild kommun, ska besluta om innan det kan träda i kraft.
 
Hemsjukvårdsreformen, som är tänkt att träda i kraft 2014, innebär att ansvaret för hemsjukvården förs över från landstinget till kommunerna. Syftet är att ge patienter och brukare en bättre och mer kontinuerlig hemsjukvård när ansvaret samlas hos en och samma huvudman.

 
För mer information, kontakta Fredrik Sjöstrand, 070—788 07 63.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-09-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se