Åtvidabergs kommun

Förstelärare i Åtvidabergs kommun

Under vårterminen har fyra förstelärartjänster inrättats inom skolverksamheten. Grundtanken är att förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och samtidigt säkra god undervisning för eleverna och bidra till utveckling av arbetet inom skolans verksamhet.

Förstelärare är en ny karriärtjänst i Sverige som regeringen har beslutat att ge statsbidrag till. För att arbeta som förstelärare ska man vara legitimerad lärare, ha undervisat i minst fyra år med goda vitsord och dessutom ha visat särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Varje kommun bestämmer hur förutsättningarna ska se ut för tjänsterna, men en förstelärare ska under minst halva arbetstiden arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

De tillsatta förstelärarna i Åtvidabergs kommun är Katarina Ingvarsson, Alléskolan 7-9, Ann-Christin Kolsgård, Alléskolan 4-6, Karin Aleryd, Grebo skola och Lars Björk, Bildningscentrum Facetten.

Från vänster Katarina Ingvarsson, Ann-Christin Kolsgård, Karin Aleryd och Lars Björk

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-04-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se