Åtvidabergs kommun

Första spadtagen för nya förskolan i Grebo

Den 26 februari tog Åtvidabergs kommun första spadtagen för den nya förskolan i Grebo. Ett hundratal barn och vuxna fick sätta spaden i jorden för den åtta avdelningar stora nya förskolan.

Förskolan har planerats och ritats under hösten i samverkan mellan fastighetsansvarig i kommunen, arkitekt och personal. Ledstjärnan i arbetet har varit att bygga en förskola utifrån ett miljötänk där naturliga byggmaterial i möjligaste mån ska användas som till exempel sedumtak. Förskolan ska smälta in i den kuperade utemiljön på ett helhetsmässigt sätt. Barnens lekytor planeras utifrån omgivningens förutsättningar. Första etappen av förskolan förväntas vara klar i augusti 2008 och hela förskolan ska stå klar december 2008.

 
Den nya förskolan kommer att samla hela Grebos förskolebehov om cirka 140 barnomsorgsplatser. Grebo har under åren vuxit och efterfrågan på barnomsorg har successivt ökat, vilket har lett till att inhyrda tillfälliga paviljonger har fått tas i anspråk.  I och med byggandet av den nya förskolan har arbetet med att skapa en långsiktig helhet för det pedagogiska arbete med barnen påbörjats.  

 
 
För mer information
Ulla Sundén                                                                    
Rektor förskolan                                                             
Grebo/Björsäter                                                             
Ulla.sundén@atvidaberg.se                       
013-554 90                                                                    
070-554 01 59                                                               

 
Jens Rosenqvist
Enhetschef
Grebo/Björsäter
jens.rosenqvist@atvidaberg.se
013-554 27
070-227 98 50

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-03-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se