Åtvidabergs kommun

Förslag till nytt naturvårdsprogram är ute på remiss

Alla som är intresserade av kommunens naturvårdsarbete har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 2 maj.

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterar kommunens naturvårdsprogram från 2002.

Naturvårdsprogrammet är ett sektorsprogram som företräder naturvårdens intressen vid upprätande av planer, ärendehantering eller andra åtgärder. Det är också en kunskapskälla. I programmet finns  en beskrivning av kommunens natur och de mest värdefulla naturområdena inom kommunens gränser. En viktig del är ett åtgärdsprogram som redovisar kommunens ambitioner och fortsatta verksamhet inom naturvårdsområdet de närmaste åren. Naturvårdsprogrammet fastställs av kommunfullmäktige.

Under arbetet med naturvårdsprogrammet inbjuds organisationer, markägare och allmänheten att lämna synpunkter på remissversionen.

Yttrande ska komma in senast den 2 maj 2016 till Åtvidabergs kommun.

Information och förslag finns här på kommunens hemsida, se under "För invånare" och "Park och natur"

Förslag till nytt naturvårdsprogram för Åtvidabergs kommun

 

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2016-04-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se